Stavební společnost VEKY SANREK s.r.o.

Stavební společnost VEKY SANREK s.r.o. vznikla v roce 2015 sdružením pracovníků s dlouholetou praxí ve stavebním průmyslu, zejména se sanací železobetonových konstrukcí, statickým zajištěním budov a další stavební činností.

Společnost VEKY SANREK úzce spolupracuje s předními výrobci stavební chemie a stavebních hmot, díky nímž nabízí moderní metody a technologie stavebních prací.

Od svého založení se zaměřujeme na provádění speciálních stavebních prací, a to zejména na:

  • sanace betonových konstrukcí
  • stříkaný beton - Torkret
  • statické zajištění staveb - uhlíkové lamely, wrapy, helikální výztuž
  • hydroizolace stavebních konstrukcí
  • zpevňující injektáže - cementové, epoxidové
  • těsnící injektáže - PUR
  • sanace vlhkého zdiva
  • sanace skalních stěn
  • bezvýkopové rekonstrukce potrubí
  • vysokotlaké tryskání vodním paprskem betonových a ocelových konstrukcí

Hlavním cílem společnosti VEKY SANREK je být spolehlivým partnerem na trhu stavebních prací. Efektivně a kvalitně odvedená práce, spokojený zákazník je cesta k úspěchu.


Název projektu: Pořízení strojů a vybavení pro VEKY SANREK s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020837

Hlavním cílem projektu je rozšíření činností firmy VEKY SANREK s.r.o. prostřednictvím pořízení nového technologického vybavení. Firma chce rozšířit svou činnost konkrétně o tři služby - sanace, diagnostika a injektáž železobetonových konstrukcí, zlepšit komunikaci se stávajícími i potenciálními zákazníky a zároveň zastřešit současně poskytované služby. Uvedené služby posílí postavení firmy na stavebním trhu a přispějí ke zvýšení její konkurenceschopnosti.